Rättelse pga felaktig hänvisning till MAR

måndag, april 19, 2021 - 09:56

I pressmeddelandet Transtema Group publicerar Års-och hållbarhetsredovisning 2020 som släpptes 2021-04-19 kl 08,30 var hänvisningen till MAR felaktig. Korrekt pressmeddelande följer nedan:

Transtema Group AB (publ) Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.transtema.com/se/investerare/finansiell-information/rapporter/

En tryckt version går att beställa från 21 april 2021 via ttg.anmalan@transtema.com