About TDK

We started Transtema Danmark ApS (CVR: 40089454) in the end of 2018. Our company’s core business is to roll out fiber optic networks for ours costumers. The demand within construction and maintenance of fiber optic networks is continually growing. We see an increased activity on the fiber market in both Sweden and Denmark and our goal is to continue building the future communication infrastructure for Transtemas costumers for years to come.

Transtema Group

Transtema Group AB är en svensk teknikkoncern sprunget ur Transtema AB, ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjudit tjänster och produkter inom infrastruktur för kommunikation och datacenter. Koncernen verkar på en marknad med stark underliggande tillväxt och har bevisat sin affärsmodell genom god och stabil intjäningsförmåga över tid.